TRUSTEES

 • Mr. Jaysukhbhai Sanghrajka
 • Mr. Mansukhbhai Kamdar
 • Mr. Rameshbhai Dadia(Managing Trustee)
 • Mr. Subhashbhai Doshi

OFFICE BEARERS

 • Mrs. Deepa Doshi – Chair
 • Mr. Vinay Sanghrajka – Vice Chairman
 • Mrs. Meeta Sanghrajka – Hon. Secretary
 • Mrs. Jita Gandhi – Hon. Treasurer
 • Mrs. Smita Sanghrajka- Ex-Officio

COMMITTEE MEMBERS

 • Mr. Bharat Doshi
 • Mr. Bharat Parekh
 • Mr. Chetan Sanghrajka
 • Mrs. Hemal Doshi
 • Mr. Mitesh Doshi
 • Mr. Pratik Sanghrajka
 • Mr. Snehal Sanghrajka